Gelişen teknoloji ve sanayileşme ile birlikte dünyamızın çevresel sorunları da gün geçtikçe çığ gibi büyümektedir. Var olan temiz su kaynaklarının, nehirlerin, göllerin ve hatta denizlerin kirlilik oranları da hızla artmakta, çevrenin yaşam olanakları her geçen gün daha da olumsuz bir hal almaktadır. Firmamız çevre teknolojileri ve iş sağlığı ve güvenliği konularında faaliyet gös;;termektedir.